Universell utforming og samfunnsdeltakelse

Fagbok som drøfter forutsetningene for samfunnsdeltakelse på ulike arenaer