Webinar: Den norske kirke - en flerkulturell folkekirke?

Opptak av webinar 17. september kl. 09.00.


 • Beskrivelse

  Norge er et flerkulturelt samfunn med om lag 14% innvandrere, bosatt i alle landets kommuner. Mange har kristen bakgrunn. Deres tro, spiritualitet og erfaringer gjør det kristne fellesskapet i Norge mer mangfoldig. I hvilken grad er disse en del av Den norske kirke?

  Opplever de seg velkommen og inkludert? Hva skal kjennetegne Den norske kirke i et stadig mer globalisert og etnisk mangfoldig Norge? Hvordan kan vi være en folkekirke for alle som bor i Norge?

  Disse spørsmålene adresseres i Kirkemøtesaken «Kristne migranter». Saken skulle vært oppe på årets Kirkemøte, men koronapandemien satte en stopper for det. Nå er saken i stedet sendt ut på høring til alle bispedømmene. Den foreslår ti kjennetegn som kan forstås som uttrykk for kirkens selvforståelse, men som også innebærer utfordringer eller forpliktelser. Saken er derfor av grunnleggende betydning for Den norske kirke i dagens situasjon og i økende grad i årene som kommer.

  I dette webinaret presenterer vi saken og hva vi tror den kan bety for kirken og for kristne migranter.

  Les mer om "Høring - Kristne migranter" et stykke ned på denne siden.

 • Relaterte ressurser

Kategorier