Webinar: Fortelling eller forkynnelse, del 1

Webinar 18. juni kl 09 om bibelundervisning i kirke og skole