Webinar: Fortelling eller forkynnelse, del 2

Webinar 27. august om bibelundervisning i kirke og skole