Webinar: Fortelling eller forkynnelse, del 3

Kunnskap om Bibelen er sentralt i både skolens læreplaner og kirkens trosopplæring for barn og unge.