Webinar: Fortelling eller forkynnelse

Bli med denne webinarserien på tre deler om bibelundervisning for barn og unge.