Webinar: Gudstjenster på dette sted

Opptak av webinar 1. oktober med forskningsnytt om gudstjenester som folk vil ha!
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: