Webinar: Kirkelig kulturarv - i vår menighet?

Opptak av webinar sendt 5. november 2020


  • Beskrivelse

    I hele kirkens 2000 år lange historie har gudstjenester vært feiret i rom og bygg laget spesielt for formålet. Kirkene har gjennom tidene avspeilet kirkens tro, historie, liturgi, teologi og smak. En kirke uten gudshus er utenkelig - like mye som gudstjeneste uten kirkebygg. Kirkemøtet 2021 skal behandle en sak om kirkelig kulturarvsstrategi. I denne forbindelse er det viktig å se hvordan denne arven bidrar til en dypere forståelse av vår kirkes tro.

    Med Oddbjørn Sørmoen, seniorrådgvier i Kirkerådet
    Inger Anne Naterstad, leder i seksjon for gudstjenesteliv og kultur, Kirkerådet

  • Relaterte ressurser


Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: