Webinar: Hovedgudstjenesten og arbeidet med lokal grunnordning

En innføring i tenkning bak og elementene i ny hovedgudstjeneste for Den norske kirke.Kategorier