Webinar: Hovedgudstjenesten og arbeidet med lokal grunnordning

Opptak av webinar 10. juni. En innføring i tenkning bak og elementene i ny hovedgudstjeneste for Den norske kirke.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: