Webinar: Strategier for dåp og forkynnelse

Opptak av webinar 8. oktober.