Webinar: Å være kirke i lokalsamfunnet

Opptak av webinar 22. oktober om en relevant, engasjert og dristig diakoni for framtida.