Webinar: Fokus konfirmantarbeid - Alternative leirformer og ny forskning

Opptak av webinar 22. april 2021.


 • Beskrivelse

  I dette Webinaret vil Gunn Waage Austad, kateket Fyllingsdalen menighet dele sine erfaringer fra Bo-hjemmeleir med konfirmanter. 

  Maria Liholt, kateket i Ullern menighet, og Maria Pedersen-Mong, kapellan i Ullern menighet, vil også presentere hvordan en hel-digital konfirmantleir kan gjennomføres.

  Erling Birkedal og Espen Gilsvik fra MF KOM vil presentere forskning som er relevant for konfirmantledere.

   

  Har du spørsmål til bidragsyterne er det bare å ta kontakt på epost!

 • Bo-hjemmeleir

  I webinaret presenterer Gunn Waage Austad hvordan de har arrangert bo-hjemmeleir. Presentasjonen kan du se her Bohjemmeleir power point

  Her finner du program for BOHJEMMELEIR 2016

  Program for Bohjemmeleir 2018

  Og program Bohjemmeleir 2020

   

 • MF KOM

  Vil du se hele Power pointen som MF Kom presenterte i webinaret kan du lese den ved å trykke her 14-åringer og konfirmasjon

  For å komme til webinarene som blir presentert kan du gå til denne ressursen. Her vil det være 5 webinarer som presenterer forskning på konfirmasjon. 

 • Konfirmantstudie

  I løpet av skoleåret 2021/2022 vil det bli gjennomført en europeisk konfirmantstudie. Dette er tredje gangen en slik undersøkelse gjennomføres, og de to tidligere gangene har gitt oss nyttig og viktig informasjon om konfirmanter. Årets undersøkelse vil også stille spørsmål ved digital læring, og det helt nye er at det vil bli utviklet en App – eller en nettside hvor konfirmanter, ansatte og frivillige vil kunne svare på spørsmålene.

  Denne appen vil bli tilgjengelig for alle menigheter i etterkant av studien for å kunne evaluere sitt eget konfirmantår,. Dette er et tilbud, som vi håper mange vil sette pris på.

  Nå er vi ute etter å finne menigheter som ønsker å delta i denne studien, og dermed være med å teste ut hvordan appen fungerer som evalueringsverktøy.

  Det vil ikke kreve mye av menigheten i administrasjon for å delta i denne kvantitative studien, da alt vil foregå elektronisk. Siden studien foregår elektronisk kan menigheten delta, uavhengig av når dere har oppstart av konfirmantkullet. Det vil være et spørsmålsskjema i begynnelsen av konfirmanttiden, og en til slutten av konfirmanttiden

  Kunne du, eller menigheten din, tenke seg å delta i denne studien er det bare å ta kontakt. Det er gått ut forespørsel til noen menigheter allerede, og flere vil få en henvendelse. For at studien skal bli best mulig trenger vi mange menigheter som vil være med. Snakk med kollegaer om dette er noe dere kunne tenke dere å bidra med – 

  Ta kontakt med Ungdomsrådgiver i Kirkerådet, Katrine Lind-Solstad. 

  Også om du skulle ha spørsmål om studien.

   

 • Digital konfirmantleir

  Ullern menighet arrangerte en digital konfirmantleir.

  Her kan lese programmet og informasjon som Maria Liholt, og Maria Pedersen-Mong delte under webinaret.

  Digital konf.leir Program

  Digital leir

 • Relaterte ressurser


Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: