DEL DET DU HAR

Sang om vennskap og om å dele det vi har fått av Gud: tro tid, ting og talent
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: