Frokostmøte: Hvorfor frivillighet?

Den norske kirke er en av landets største frivillighetsaktører - men hvorfor trenger kirken frivillige? Og hvordan tar vi vare på de frivillige som vi har?  25. mars ble det arrangert et frokostmøte om frivillighet. Daniel Arnesen er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og innledet om utviklingen i norsk frivillighet og hva denne har å si for Den norske kirke. Leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum snakker om Kirkerådets satsing på frivillighet, mens Per Gunnar Pedersen fra Vågsbygd menighet deler hvordan de har arbeidet lokalt med frivillighetsarbeid.