Illustrasjon fra heftets forside

Kurspakke for unge ledere

Kurspakken for unge ledere er et resultatet av et trosopplæringsprosjekt som ble gjennomført i 2019 og 2020. Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep fikk midler til gjennomføring av prosjektet i 2018, og har ved hjelp av en arbeidsgruppe bestående av ansatte i Den norske kirke, Døvekirken og Acta (Normisjon) utviklet øvelsene og refleksjonsmateriellet.