Medarbeiderundersøkelsen 2021

Høsten 2021 gjennomføres medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i Den norske kirke. Her er ressurser for ledere og medarbeidere for arbeidet, hilsen fra Kirkerådets direktør, i tillegg til spørsmål og svar om undersøkelsen.