Påske-Kahoot | Nasjonal påskekampanje 2022

Den nasjonale påskekampanjen 2022 handler om å la folk utforske og lære mer om påsken, gjennom påskequiz. Bruk gjerne materiellet lokalt.