Ti år siden 22. juli

Kirkerådet og Bispemøtet oppfordrer alle menigheter til å delta i tiårsmarkering for 22. juli. Markeringen gjøres med klokkeringing kl. 12 og åpen kirke. Her er veiledning til arrangementer, liturgi- og samtaleressurser.