Foto: Katerina Holmes

Webinar: Barn og unges digitale kanaler

Hvordan bruker barn og unge ulike medier - og hvordan påvirker det kirken?
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: