Webinar: Publikumsutvikling og programmering av konserter i kirken

Opptak av webinarer 28. januar og 18. februar 2021