Webinar: Hvordan kan vi rekruttere flere til arbeid i Den norske kirke?

Opptak av webinar om rekruttering 14. januar 2021
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: