Webinar: Hvorfor er den kirkelige kulturarven viktig?

Alle steder og menigheter har sin del av den kirkelige kulturarven. Bevisstgjøring omkring denne arven gir en dypere forståelse av evangeliets møte med land og folk. Dette kan bli et redskap til selvrefleksjon, et lim i lokalsamfunnet og øke engasjementet i lokalkirkene.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: