Valestrand kirke, foto Ole Johan Lysen

Webinar: Kirkene som blir "til overs" - hva gjør vi med dem?

Mange opplever at behovene for kirkebygg blir mindre og de økonomiske rammer for vedlikehold blir strammere. Samtidig ser vi at kirkene er viktige bærebjelker i lokalsamfunnenes historier og utgjør viktige deler av folks tilhørighet og identitet.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: