Webinar: Kulturfrivillighet frem mot frivillighetens år 2022

Kulturfrivilligheten skaper gode relasjoner i gleden over et felles engasjement og virker derfor selvrekrutterende. De frivilliges innsats i kirken er viktig for dem selv, kirken og lokalsamfunnet. Webinar fra 9. september 2021.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: