Webinar: Kunst og kultur i kirken - på barn og unges premisser

Hvordan imøtekommer og legger man til rette for barns opplevelse av kunst og kultur i kirken slik at det skaper involvering og medvirkning? Hvordan slipper man dem til? Hva trenger de hjelp til? Er det noen gode eksempler?
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: