Webinar: Religionsteologi og menighetspraksis

Hva er religionsteologi – og hva har religionsteologi å gjøre med arbeidet i menighetene? Opptak av webinar 11. mars 2021.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: