Har salmen en fremtid? Hvordan vil morgendagens salme se ut? I samtale med salmedikter Ingrid Brækken Melve presenterer David Scott Hamnes nye salmer og noen nye salmediktere som kanskje kan inspirere til fortsatt og ny salmesang.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: