Webinar: Sorgstøtte for ungdom

Webinar om Sorgstøttearbeid for ungdom, hva er sorg og hva kan menigheten gjøre for barn og unge?
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: