Illustrasjonfoto. Kilde: Unsplash.

6 tips til deg som vil starte noe for ungdom

Mange menigheter ønsker å gjøre en forskjell for ungdom i lokalsamfunnet. En rykende fersk veileder gir deg tips og eksempler som kan hjelpe deg å komme i gang.


  • Beskrivelse

    "6 tips til deg som vil starte noe for ungdom" er et opplegg som er skapt til å inspirere og gi tips og råd i oppstart av arbeid for og med ungdom. Opplegget er utarbeidet av Blå Kors.

    «Mange erfarer at veien fra en god idè til et velfungerende tiltak kan være lang,» sier prosjektleder Janne Dale Hauger i Blå Kors. Hun forteller at veilederen er utformet spesielt med tanke på norske menigheter. Samtidig er den skrevet slik at den er relevant for frivillige organisasjoner, kommune og andre aktører. På den måten kan veilederen brukes som et felles utgangspunkt for å starte opp tilbud i samarbeid på tvers av sektorer.

    Kirkeverge i Den norske kirke i Stjørdal, Oddbjørn Eide, er en av de som har sett på veilederen på nettet. «Denne siden synes jeg er helt glimrende», sier Eide. «Jeg har i flere omganger jobbet sammen med bl.a. trosopplæringen og ungdomsdiakon, og også øvrig stab om akkurat dette temaet. Og nettsiden dekker de absolutt viktigste punktene som må på plass for å få noe til å rulle å gå litt lenger enn det som blir startet på impuls. Ikke for det altså, spontanitet og iver skal en ikke underslå, men det å ta seg tid til å avklare behov, involvere, engasjere, skape eierskap, rydde tid og skaffe varige ressurser er helt avgjørende for at et tiltak skal stå seg.»

    Ta en kikk selv her: 6 råd til deg som vil starte noe for ungdom - Blå Kors ressursbank (blakors.no)

  • Relaterte ressurser


Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: