Liturgisk utstyr for barns deltagelse

Tips og inspirasjon fra menigheter om hvordan å legge til rette for barns deltagelse i menighetens gudstjenestefelleskap.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: