Barn og unge, og krigen i Ukraina

Krigen som pågår i Ukraina vekker usikkerheten og sterke følelser hos mange barn og ungdom. Hvordan kan vi som ansatte og frivillige ivareta disse følelsene når vi møtes til barneklubb, konfirmantsamling eller korøvelse?
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: