Frivillighet på hjemmeside

Frivillige er en bærebjelke i menighetslivet. Her er forslag til artikkel og korte videoer som kan bidra til å få flere frivillige inn i fellesskapet.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: