Frivillighetens år 2022

Hvordan løfte frivillige som bærebjelke i menigheten?