Lederkurs NMSU - Utvidet

Her finner du to nye tilleggskapitler til Lederkurset. 4B Jobb i kirken og 12 Veien videre. Utarbeidet med rekrutteringsmidler fra Den norske kirke.