Menighetstripptrapp - for trosopplæring i hjemmet

Menighetstripptrapp er en spesialordning for menigheter som vil gi Dåpsklubben Tripp Trapp til "sine" barn.