Trosopplæringsutvalgets rapport

Trosopplæringsutvalget lanserte sin rapport "Helhet, integrering og sammenheng i kirkelig undervisning og læring" tirsdag 4. januar. Se opptak av lanseringsmøtet og les rapporten her.