Foto Ole Henrik Kongsvik / Den norske kirke

Webinar: Ukrainske flyktninger og sorgstøtte

Opptak fra 9. juni. Dessverre uten tegnspråktolk.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: