Tilskudd til utdeling i jula

Den norske kirke får fire millioner kroner ekstra for å møte mennesker i en utsatt livssituasjon denne adventstiden. Midlene fordeles mellom de 21 største fellesrådene, til utdeling lokalt, alle disse får tilskuddsbrev.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: