Webinar: Åtte kjennetegn for Den norske kirke. Presentasjon av nye ressurser om en mangfoldig kirke.

Opptak av webinar fra 5. mai 2022. Tegntolket
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: