Foto: Bo Mathisen

Hvordan kan utforming og bruk av liturgisk utstyr legge til rette for barns deltagelse i menighetens gudstjenestefelleskap? Erfaringer fra menigheter som har fått stimuleringsmidler fra Kirkerådet.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: