Webinar: Fellesskap som beskytter

Etter flere år med pandemi er det ikke en selvfølge at barn og unge har trygge fellesskap å høre til i. Hvorfor er fellesskap viktig for å forebygge ensomhet, utenforskap, og rus og avhengighet?
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: