Webinar: Hvorfor velge dåp eller ikke dåp?

Her presenteres fire forskninger om dåp. Hvorfor velger foreldre å døpe barnet sitt? Hvorfor benytter noen seg av drop-in-dåp og hvordan er dåp i de nordiske landene? Deltakere i webinaret er Tore Witsø Rafoss, KIFO, Åshild Moen Arnesen, prosjektleder av Dåpsreisen i Borg bispedømme, Harald Hegstad, MF og Stein Ellinggard, Olavsstipendet 2021. Opptaket er fra 7. april 2022
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: