Webinar: Kirkelig gravferd under koronatiden

KIFO har forsket på kirkelige gravferder under koronatiden og Carsten Schuerhoff delte funn fra denne forskningen i dette webinar fra 10. februar 2022.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: