Webinar: Kirken i det allmenne kulturliv

Hva skjer lokalt og regionalt i kulturpolitikken som kirken bør kjenne til?