Webinar: Kunsten å være profesjonell utleieaktør

Erfaringssamtale med artisters management, KA, leder av kirkevergelaget og kirkens arrangører. Opptak av webinar 13. januar 2022.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: