Webinar: Trosopplæringsutvalgets rapport

Presentasjon av det kirkerådsnedsatte Trosopplæringsutvalgets rapport om veien videre for trosopplæring i Den norske kirke. Opptak fra 27. januar 2022.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: