Kirken logo

Sett av tid til å svare på medarbeiderundersøkelsen 2023!

Torsdag 9. november ble medarbeiderundersøkelsen sendt ut til alle medarbeidere i rettssubjektet og i fellesrådene som er påmeldt. Da mottar den enkelte medarbeider en e-post fra @surveys.ramboll.no med en personlige lenke til å besvare kirkens felles medarbeiderundersøkelse for 2023. Finner du den ikke bør du sjekke søppelpostkassen og ta kontakt med Rambøll (skjemasupport@ramboll.com) om du ikke har mottatt den. Frist for å svare er 24. november.

Sett av tid til å svare på medarbeiderundersøkelsen 2023!
Publisert 10. november 2023
Oppdatert 10.11.2023

Medarbeiderundersøkelsen er en felles undersøkelse for hele kirken og for alle ansatte som oppfyller kriteriene. Undersøkelsen er viktig for å kartlegge arbeidsmiljøet i Den norske kirke, både hva som er bra og hva som kan forbedres. En høy svarprosent er helt avgjørende for at oppfølgingen på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå kan bidra til forbedring.

Du kan lese mer om kriteriene for deltakelse, hvorfor vi gjennomfører undersøkelsen, hva som er viktig at du tenker på når du svarer, hvordan undersøkelsen skal brukes, og se plan for oppfølgingsprosess på kirken.no/medarbeiderundersøkelse (informasjonsside for alle ansatte) og ressurssiden for ledere.

Undersøkelsen er laget av representanter fra fagforeningene, fellesrådene, Kirkerådet og KA – i samarbeid med konsulentselskapet Rambøll. Den sendes ut annethvert år, og det hører med en viktig oppfølgingsprosess av resultatene som foregår lokalt. Denne undersøkelsen sendes ut annethvert år, og det hører med en viktig oppfølgingsprosess av resultatene som foregår lokalt. I rapportene som kirkevergene mottar med resultatene for fellesrådet og arbeidsfellesskap/stab inngår også prestene. Svarene deres inngår ikke i resultater på ledelse og medarbeidersamtale, da de svarer på sin nærmeste leder, prosten, om dette. Vi er hverandres arbeidsmiljø. Derfor er det også alles ansvar å bidra til at det blir best mulig. Et viktig bidrag er å svare på denne undersøkelsen. Til alle som gjenstår å svare, lykke til! Til deg som har svart, tusen takk!

Ingrid Vad Nilsen, KirkerådetMarit Halvorsen Hougsnæs, KAMedlemmene av styringsgruppen med representasjon fra KA, fellesråd og Kirkerådet.