Kirken logo

Kirken i Molde bygger fellesskap

-Jeg inviterer og oppfordrer alle ansatte til å se kirkens digitale allmøter sammen, sier kirkeverge Hans Jacob Nes i Molde. -Vi opplever det som nyttig, informativt og engasjerende. Som regel blir det gode samtaler om temaene både undervegs og i etterkant av møtet, forteller kirkevergen.

Kirken i Molde bygger fellesskap
Publisert 25. april 2024
Oppdatert 26.04.2024

Det er en utfordring å skape lagfølelse i hele kirke-Norge. Menighetene er spredt i byer og på nes, og lokale medarbeidere opplever ofte at de har nok med sitt, sier avdelingsdirektør Ingeborg Dybvig i Kirkerådet.

-Det er lett å forstå, men samtidig er vi et stort «vi». Det er en styrke som skaper muligheter, gir ressurser og forplikter, mener Dybvig.

Alle ansatte blir invitert

Kirkeverge Hans Jacob Nes i Molde har tatt et lite, men virkningsfullt grep for å bidra til den store felleskapsbyggingen. -Hver måned når innkallingen til digitalt allmøte kommer fra Kirkerådet, så legger jeg det i kalenderen til alle ansatte, forteller Nes.

-Og alle blir også invitert til å se allmøte sammen, sier kirkevergen.

De som kan deltar

Molde kirkelige fellesråd har 10 menigheter og fire stabsfelleskap. -Det er ikke alle ansatte som har anledning til å delta hver gang, men de som kan kommer. Og Nes tror at de ansatte får med seg oppfordringene og invitasjonene hans.

-Jeg liker i alle fall å tro at de leser e-postene og nyhetsbrevene jeg sender ut, ler kirkevergen.

 

 

Foto: Ingeborg Skagestad

Bildetekst: Staben i Molde domkirke menighet følger digitalt allmøte fra Kirkerådet.