Kirken logo

Nytt digitalt lederforum

2. mai starter Lederkraft - et digitalt lederforum for dere som er ledere med arbeidsgiverfunksjoner i kirken.

Nytt digitalt lederforum
Publisert 22. april 2024
Oppdatert 23.04.2024

Hvordan kan vi som ledere bidra til å løse kirkens oppdrag over hele landet? Hvordan kan vi bygge tillit og løse konflikter? Hvordan kan vi bidra til at alle kirkelige medarbeidere har et godt arbeidsmiljø? 

Det siste året har det vært gjennomført «Sammen om å lede»-samlinger for proster og kirkeverger i alle bispedømmer, der hensikten har vært å utvikle lederkompetanse på flere felt og reflektere rundt nettopp samledelse og andre tema. Tilbakemeldingene har vært gode. Derfor ønsker Kirkerådet, KA og Bispemøtet å tilby et digitalt lederforum – Lederkraft - for ledere i kirken som har arbeidsgiverfunksjoner: Kirkeverger, proster, stiftsdirektører, personalsjefer og daglige ledere.

Lederkraft vil være en gang i måneden, vare en time og foregå på Teams. Forumet vil ha ulike tema knyttet opp til den konkrete lederhverdagen, med en innledning fra en ekstern eller intern foredragsholder og mulighet til å stille spørsmål. I den siste delen deles alle deltakerne inn i grupper bispedømmevis, der det vil være mulig å diskutere og dele erfaringer og råd.

Første Lederkraft er torsdag 2. mai kl 08.30. Lederne vil få en kalenderinvitasjon i løpet av et par dager. 

2. mai er det to tema:

Kirkemøtet 2024: Ny plan for undervisning og læring

  • Hvordan kan du som leder tilrettelegge for god oppfølging av vedtaket? Ved Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet.

Sikkerhet og beredskap: Økt trussel mot gudshus i påsken

  • Sikkerhetsvurderinger videre - et overblikk. Ved sikkerhetssjef Svein Magne Christensen, Kirkerådet.
  • Hvordan kommuniserer vi når krisen rammer? Kommunikasjon og mediehåndtering i krise. Ved Marit Brandt Lågøyr i KA.

Kontaktpersoner