Kirken logo
Sett undertrykte fri!

Sett undertrykte fri!

Menneskerettighetsutvalget under Mellomkirkelig råd utarbeidet i 2013 utredningen "Sett undertrykte fri!". Utredningen lå til grunn for Kirkemøtets behandling av saken om Den norske kirke og menneskerettighetene i 2014 (KM 09/14).

 • Publisert
  21.12.2022
 • Oppdatert
  04.01.2023
 • Beskrivelse

  Det internasjonale menneskerettighetssystemet har siden Verdenserklæringen menneskerettigheter ble vedtatt i 1948 vært et sentralt referansepunkt og verktøy for kirker verden over. I menneskerettighetene er kristne verdier som verdighet, rettferdighet og nestekjærlighet gitt et allmennmenneskelig uttrykk. Dette gjør det mulig for kristne å stå sammen med andre på tvers av tro og livssyn i arbeidet for å verne om mennesket. Menneskerettighetssystemet består av standarder og juridiske forpliktelser som begrenser myndigheters maktbruk og forplikter stater til å oppfylle grunnleggende rettigheter for sine innbyggere. Menneskerettighetene utgjør også viktige og allment aksepterte standarder for ikke-statlige aktører, inkludert Den norske kirke.

  Den norske kirkes arbeid med menneskerettighetene er bredt og sammensatt. I Mellomkirkelig råds daglige arbeid er menneskerettighetene viktig både som premissleverandør og som verktøy i behandling av en rekke av rådets ansvarsområder, det være seg i arbeid for klimarettferdighet eller økonomisk rettferdighet, papirløses situasjon eller konvertitter som er truet med hjemsendelse til land med store brudd på religionsfriheten – for å nevne noe.

  Til Kirkemøtet i 2014 arbeidet Menneskerettighetsutvalget (MRU) til Mellomkirkelig råd fram denne utredningen, som ga en bredere prinsipiell behandling av kirkens menneskerettighetsengasjement. Utredningen kan leses her.

 • Engelsk versjon

  Utredningen er også oversatt til engelsk, og kan leses her.

Kontaktpersoner